GSM-interface

 In Nieuws

Deze GSM-interface maakt het op een eenvoudige manier mogelijk om met uw GSM:

    • Deuren te openen
    • Verwarming in en uit te schakelen
    • Verlichting te schakelen

Kortom, alles wat geschakeld kan worden met een impuls van een relais, zoals bv. de verwarming van uw appartement aan zee…

1110 GSM INTERFACE (2)_001

Recent Posts